Sayın Türkçe bölümü üyeleri,

Sizleri 27 mart Cumartesi günu yıllık genel toplantısına davet ediyoruz.
Toplantıya katılım için https://zoom.us/j/96266367995 bağlantıya tıklayın. Türkçe bölümü toplantı saat 21.00 başlıyacak olup gündem maddeleri aşağıda verilmiştir.

Gündem

  1. Açılış
  2. Bildiriler
  3. Yıllık çalışma raporu -> Bestuur -> Jaarverslag 2020
  4. 2021 yılı için planlanan etkinlikler – Jaarverslag 2020
  5. 2020 yılı bütçe raporu
  6. Önerileriniz
  7. Sorular
  8. Kapanış

Sizlerle 27 martta görüşebilme ümidiyle,
Türkçe Bölümü Yönetim Kurulu

Meer weten over het examen Turks?

https://www.examenblad.nl/examen/turks-gl-en-tl-vmbo/2019 


TEKEN DE PETITIE Meer talen in het onderwijs, minder segregatie.

Taal naar Keuze