Sayın Türkçe bölümü üyeleri,

Sizleri 6 Nisan Cumartesi günu Utrecht, Prinses Christinalaan 1 – yıllık genel toplantısına davet ediyoruz. Ulaşım
Toplantıya katılım için  Aanmeldformulier ALV bağlantıya tıklayın.
Toplantı saat 10.30 başlıyacak olup gündem maddeleri aşağıda verilmiştir.

Gündem

  1. Açılış
  2. Bildiriler
  3. Nisan 2018 toplantı notları
  4. Yıllık çalışma raporu
  5. 2019 yılı için planlanan etkinlikler
  6. 2018 yılı bütçe raporu
  7. Önerileriniz
  8. Sorular
  9. Kapanış

Sizlerle 6 nisanda görüşebilme ümidiyle,
Türkçe Bölümü Yönetim Kurulu

Het bestuur nodigt u uit voor het bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) op zaterdag 6 april 2019. Dit jaar wordt de ALV in een culinaire omgeving gehouden, namelijk The Colour Kitchen, Prinses Christinalaan 1, Utrecht.

Bereikbaarheid

Van 10.00 tot 12.30 is er ruimte voor de ALV van de secties. Na de lunch, waarvan u van 12.30 tot 13.15 uur gebruik kunt maken, heeft het gemeenschappelijk deel van de ALV plaats.

De vergaderstukken worden u digitaal na aanmelding toegestuurd, minstens een week vóór de ALV. Zij liggen ook uitgeprint voor u klaar bij binnenkomst.

U kunt zich aanmelden via onderstaande link:

Aanmeldformulier algemene ledenvergadering

Uw reiskosten worden vergoed op basis van 2e klas openbaar vervoer.

Namens het bestuur,

Dirk Tuin,

Secretaris

VOORLOPIGE AGENDA      ALV zaterdag 6 april 2019     12.30 – 17.00 uur

13.30 uur:           1. Opening en mededelingen

13.45 uur:           2. Herdenking overleden leden

13.55 uur:           3. Verslag ALV  2018

14.00 uur:           4. Aanbieden jaarverslag 2018 door de secretaris

14.10 uur:           5. Financiën

a)      jaarrekening 2018

b)      conceptbegroting 2019

c)       verslag Kascommissie

d)      aanbevelingen Financiële commissie

e)      benoeming nieuw lid Kascommissie

14.35 uur:           6. Mystery guest

14.50 uur:           7.  Kennismaking met nieuwe secties. Onder voorbehoud:

·         Nedersaksisch: prof. dr. G.T. (Goffe) Jensma, hoogleraar Friese taal- en letterkunde

·         Limburgs: prof. dr. L.M.E.A. (Leonie) Cornips, hoogleraar Taalcultuur in             Limburg

15.20 uur:           8. Wat betekent de AVG voor LT?

·         Presentatie door Rob Mengerink, penningmeester LT

15.45 uur:           9.  Benoeming ´Commissie van goede diensten´

15.50 uur:           10. Wat verder ter tafel komt en rondvraag

16.00 uur:           11. Afsluiting en borrel

 

Meer weten over het examen Turks?

https://www.examenblad.nl/examen/turks-gl-en-tl-vmbo/2019