Samenstelling bestuur van de sectie per 31-12-2019 met functie

Bestuur Mehmet Uz (voorzitter)

Catharina Geelen (secretaris en redacteur LTM)

Taner Yıldız (penningmeester)
Salih Şimşek (lid)

Acties in 2019

We hebben contact gehad met twee journalisten; interviews gegeven over het examenvak Turks en de voordelen van de Turkse Taal als keuzevak in het VO. Deze artikelen zijn in het AD gepubliceerd:
https://www.ad.nl/rotterdam/turks-examen-populair-middel-om-cijferlijst-op-te-poetsen
– Facebookpagina van de sectie Turks beheerd door Mehmet Uz.

– App’s Sectie Turks en Bestuur sectie Turks beheerd door Mehmet Uz.

– promotie www.eindexamenturks.nl pilot-project T-shirts voor eindexamenkandidaten Turks

door Taner Yıldız om onderwijs en eindexamen Turks meer bekendheid te geven.

– 6 april bijeenkomst leden sectie Turks en deelname aan ALV

– 31 mei Iftarbijeenkomst ter herdenking van Rahime Gülcü

– 1 november 2019 Landelijke Studiedag Levende Talen; onze voorzitter heeft een workshop gegeven over ‘Orde Houden en goed lesgeven in het VO’

– 24 november ‘de dag van de leraar’ voor docenten Turks en belangstellenden in Amsterdam in samenwerking met het Yunus Emre Instituut. 

Highlight 2019

24 november ‘de dag van de leraar’ voor docenten Turks in Amsterdam met Turkse muziek.

Mehmet Uz vertelde over het belang van de sectie Turks voor docenten. Voormalig sectievoorzitter Ömer Konak legde uit hoe het Turks in het Nederlandse onderwijs via OALT in de huidige positie terecht gekomen is en riep aanwezige docenten op om zich te verenigen.

Bestuursleden sectie Turks maakten van de gelegenheid gebruik om te netwerken. Er waren

veel nieuwe jonge docenten gekomen die wij uitnodigden om lid te worden. Deze oproep is

vervolgens ook via de app-groep verstuurd met een link naar Levende Talen.

www.facebook.com/Levende-Talen-Sectie-Turks-Turkçemiz-817387268345361/

 

Plannen voor 2020
– Studiedag voor docenten Turks/ Nieuwjaarsbijeenkomst in Rotterdam

– Dictee-, dicht- en essaywedstrijd

– Voorlichtingsbijeenkomst over Turks als keuzevak voor ouders en leerlingen

– Bijeenkomst Sectie Turks bij Algemene ledenvergadering LT

– Viering de dag van de leraar en promotie sectie Turks

– Landelijke studiedag LT met workshop Turks

– Bijeenkomst Turkse zelforganisaties over de Turkse taal

– Samenwerken met het Yunus Emre Instituut bij projecten zoals ‘de dag van de leraar’

– Trajectplan ELO: de sectie volgt actief de ontwikkelingen en zoekt inhoudelijke en

financiële ondersteuning o.a. door samen met andere talensecties deel te nemen aan

Verrijkende talen

– Vertegenwoordigen sectie als redacteur van LTM

– Deelname aan Levende Talen werkgroep ledenwerving