………Aanwezig Mehmet Uz, Taner Yıldız, Catharina Geelen (notulen)
………Afwezig: Erol en Salih (zijn dochter is jarig)

 1. Mehmet opent de vergadering
 2. mededelingen:
  Werkgroep ledenwerving. Catharina heeft bij de eerste bijeenkomst op 4 maart de sectie Turks vertegenwoordigd. De vereniging wil als geheel meer leden. Iedere sectie draagt daar aan bij. We kijken hoe we elkaar kunnen helpen/inspireren en mogelijk komen we samen tot een goede strategie.
  Brin nummer bij lid worden verplicht? Catharina nagevraagd: nee iedereen kan lid worden/blijven.
 3. notulen vastgesteld met dank aan Catharina.
  We constateren een wildgroei aan sectie Turks gerelateerde app’s. Bestuur VLLTTurks is het officiële communicatiekanaal van de sectie Turks. Andere apps hebben we van onze Smartphones verwijderd.
 4. jaarverslag 2018
  Sectie Turks wil graag – liefst vrouwelijke – bestuursleden erbij.
 5. Plannen voor 2019
  Voorstel Taner: dit jaar de lerarendag 2 dagen houden: 1 dag voor docenten Turks en 1 dag voor algemeen publiek als ledenwerving. Zie het als een try-out. Sowieso willen wij 2 evenementen per jaar organiseren. Mogelijk ook een evenement in het voorjaar. Dit voorjaar gaat dat niet meer lukken.Taner organiseert eind mei een İftarbijeenkomst ter herdenking Van Rahime Gülcü in Schiedam, datum volgt.
 6. financieel jaarverslag
  Taner heeft nog geen toegang tot bankrekening sectie Turks. Dit is de reden dat Taner geen financieel jaarverslag heeft kunnen maken. Mehmet regelt ter plekke dat Taner inlogcode’s krijgt.
  Op 3 april is 810 euro vanuit LT bijgeschreven op ING-rekening sectie Turks. Dit is 10 euro minder dan vorig jaar; op jaarbasis 20 euro minder. Vraag hoe het zit met sectievergoeding? Iedere sectie krijgt 1500 euro per jaar + 5 euro per sectielid. Als we sectievergadering houden kunnen we per vergadering 50 euro Voorzitter + secretaris en 25 euro per deelnemend lid declareren (1x per jaar opgeven via declaratieformulier) bij penningmeester Rob Meijering. Mehmet krijgt het declaratieformulier van de penningmeester. Wij besluiten dat deelnemende leden het bedrag per vergadering ontvangen, als vergoeding voor onkosten – denk aan bijvoorbeeld reiskosten.
  Als Sectie Turks aan HB vergaderingen meedoet kunnen we 50 euro + reiskostenvergoeding per vergadering declareren. Voorzitter mag een lid ook aanwijzen om hem te vervangen. Verzoek om dat van te voren aan te geven bij Dirk Tuin/Judith.
 7. LSD 2019 Thema Taalkabaal
  Als sectie Turks hebben we Sinan Can voorgedragen als spreker voor LSD.
  Mehmet gaat een workshop geven en een taleneiland organiseren.
 8. Promotie Turks / ledenwerving
  Project aanvraag
  Laatste HB vergadering 27 maart 2019 is projectbudget besproken. Ieder sectie kan een aanvraag voor speciale projecten indienen. Voor 1 mei. Mehmet heeft voorgesteld om vaker per jaar een aanvraag te kunnen indienen. Dit is opgepakt door het HB. Hierover moet nog een besluit genomen worden. Spaans heeft met projectgelden een boek laten printen in het kader van literatuur voor kinderen. Als je met een uitgewerkt voorstel komt, kan er vergoeding toegekend worden. Laten we met een zinvol project komen. Bijvoorbeeld een poëziealbum van de gedichtenwedstrijd. Voorstel Taner: graag met Nederlandse vertaling zodat er een breder publiek bereikt kan worden.Merchandise extra dingen bestellen? Mehmet stelt voor promotiemateriaal te bestellen: pennen, T-shirts, winkelwagenmuntje, flyers, visitekaartje bestuursleden. Promotiemateriaal gaat via Myrna. Visitekaartjes via Monique van Hootegem. Taner heeft weer T-shirts nodig. Taner geeft een doos met ± 100 T-shirts mee aan Mehmet de andere helft gaat naar Salih.Taner heeft gesproken met de moeder van zangeres Karsu Dönmez, of Karsu ambassadeur van onze sectie wil worden. Karsu heeft daarvoor helaas geen tijd. Karsu staat open voor samenwerking met ons. Eventueel voor een concert krijgen wij ruimte om de sectie te promoten, of Karsu wil spreken over het belang van tweetaligheid tijdens een concert/event om vooral de jonge generatie aan te spreken.Catharina zit in de werkgroep ledenwerving. Op 10 maart heeft de sectie Turks in Tiel over ledenwerving tijdens de vergadering gesproken. Erol kwam met de suggestie om een internationaal symposium te organiseren. Mehmet kwam met het voorstel om de website eindexamenturks te verbeteren. Yılmaz is hier handig in. Dit brengt extra kosten met zich mee, omdat we bepaalde onderdelen moeten inkopen/investeren. Doel is dat de vindbaarheid + actualiteit van de site verbetert. Er kan bijvoorbeeld een Countdown op de startpagina geplaatst worden die de dagen tot het Examen aftelt.. Voorstel Catharina: laten we daarvoor een Project aanvraag doen bij bestuur LT
 1. Website Levende Talen
  Catharina Heeft de website bijgewerkt: Uitnodiging voor ALV en sectievergadering onder Activiteiten gezet. Onder bestuur het jaarverslag 2018 gezet en het wachtwoord van de notulen Sectie Turks ALV 2018 gehaald. Onder bericht staat nog altijd een tekst over de invloed van moedertaal op het Nederlands. Catharina heeft geprobeerd dit bericht te verwijderen zonder succes. Er staan tags en berichten op de site die Catharina als Webmaster niet kan beheren. Mehmet heeft ernaar gekeken en beloofd de link naar Moedertaalonderzoek eruit te halen. NB: deze link staat op de verwijspagina Turks vanuit de algemene Levende Talen site. Hierop staat een tegel van waaruit je op de Startpagina van sectie Turks komt.
 2.  sluiting om 12.30 uur