Utrecht, Sectie Turks voorafgaand aan Algemene ledenvergadering

Aanwezig: Petra van Dongen, Ömer Konak, Catharina Geelen (notulen)
Afwezig met bericht: Mehmet Uz (ziek) Erol Samburkan, Taner Yıldız, Salih Şimşek

Mededelingen
Salih is vader geworden van Kadriye Semiha Umay. Gefeliciteerd!

Notulen 2017
Toelichting van de sectievergadering tijdens ALV 2017 waren geen notulen gemaakt. Als sectie zijn we toen geattendeerd op het Taal op Maat project, waarvan de weerslag in de notulen op 18 juni naar voren komt. Deze notulen geven tevens een beeld waar de sectie Turks het afgelopen jaar concreet aan gewerkt heeft. Punt 9 Turks op Volksuniversiteiten: Salih en Erol zouden docenten van volksuniversiteiten persoonlijk benaderen voor een overleg. Petra heeft de afgelopen jaren lesgegeven op de Volksuniversiteit in Den Bosch. Dit jaar zijn er te weinig deelnemers. Petra wil graag een bijdrage leveren aan het overleg docenten Turks op Volksuniversiteiten.

Jaarverslag 2017
Petra heeft de uitnodiging per mail/sms niet ontvangen omdat zij niet op de ledenlijst staat die Catharina van Mehmet ontvangen heeft. Zij is sinds kort lid en wil graag meegenomen worden in de communicatie. Dankzij de goed bijgehouden website van de Sectie Turks kon zij zich toch voorbereiden.

Plannen voor 2018
Ömer is naar deze vergadering gekomen in verband met de Leeskring Turkse Literatuur. Hij is door de landelijke organisatie leesbevordering gevraagd als vrijwilliger Turkse leeskringen op te zetten. Leeskringen worden meestal bezocht door geïnteresseerden als hobby, waarbij het doel ook is om mensen met elkaar in contact te brengen. Ömer wil graag leeskringen voor jongeren opzetten. Insteek is het staatsexamen Turks waarbij een leeslijst hoort. De leeskring kan jongeren daarbij ondersteunen, het bevorderen van de algemene ontwikkeling en leescultuur zijn nevendoelen.

Financieel verslag 2017
Het verslag ligt bij Mehmet, die helaas wegens ziekte niet kon komen. Onderwerp is niet behandeld.

Veranderingen in het bestuur
Taner Yıldız is voorgedragen als penningmeester. Hij is unaniem aangenomen + doorgegeven aan Secretaris Dagelijks Bestuur Jos Canton.
Ömer vroeg Petra om bestuurslid te worden. Petra gaf aan hier geen tijd voor te hebben.
Catharina is Secretaris en blijft ook redactielid LTM – in jaarverslag staat per abuis vacature.

Aanbevelingen
Leden van Sectie Turks en zeker bestuursleden worden bij de ALV verwacht.
Petra wijst speciaal op punt 8 van de algemene vergadering: Discussie bestaansrecht secties met weinig leden of zonder volledig bestuur. Ömer spreekt zijn zorg uit over geringe aantal leden van de Sectie en de bestuursleden die hij mist bij deze vergadering.

Catharina bedankt de aanwezigen voor hun bijdrage en sluit de sectievergadering.
Wij nemen allen deel aan het middagprogramma ALV met groepsdiscussies over het visiedocument MVT van curriculum.nl