Samenstelling bestuur van de sectie Turks per 31-12-2018 met functie.

Bestuur Mehmet Uz (voorzitter)
Catharina Geelen (secretaris en redacteur LTM)
Taner Yıldız (penningmeester)
Erol Samburkan (lid)
Salih Şimşek (lid)

Aantal sectieleden per 31-12-2018

Aantal leden 38 Eerste taal 28 Tweede taal 10

Acties in 2018
– Facebookpagina van de sectie Turks beheerd door Mehmet Uz.
– App’s Sectie Turks en Bestuur sectie Turks beheerd door Mehmet Uz.
– promotie www.eindexamenturks.nl pilot-project T-shirts voor eindexamenkandidaten Turks door Taner Yıldız om onderwijs en examen Turks meer bekendheid te geven.
– 7 april bijeenkomst leden sectie Turks en deelname aan ALV, Taner Yıldız benoemd als penningmeester.
– 21 juni Taal naar Keuze Manifestatie Marcanticollege Amsterdam
– 9 juni Iftarbijeenkomst ter herdenking van Rahime Gülcü
– 2 november 2018 Landelijke Studiedag Levende Talen
– 25 november ‘de dag van de leraar’ voor docenten Turks in Amsterdam in samenwerking met het Yunus Emre Instituut.

Highlight 2018

25 november ‘de dag van de leraar’ voor docenten Turks in Amsterdam met Turkse muziek. Alle aanwezigen vertelden kort wie zij waren en wat zij doen voor Turks in Nederland.
Bestuursleden sectie Turks riepen aanwezigen op lid te worden van Levende Talen.
Ook maakten wij van de gelegenheid gebruik om te netwerken. Alle aanwezigen kregen een tasje met promotiemateriaal waaronder een T-shirt met het opschrift ‘master of Turkish’ www.eindexamenturks.nl

www.facebook.com/Levende-Talen-Sectie-Turks-Turkçemiz-817387268345361/

Plannen voor 2019
– Dictee-, dicht- en essaywedstrijd.
– Voorlichtingsbijeenkomst over Turks als keuzevak voor ouders en leerlingen
– Bijeenkomst Sectie Turks bij Algemene ledenvergadering LT
– Studiedag voor docenten Turks o.a. Vaklokaal Turks van Digischool door Kamile Altıok
– Viering de dag van de leraar en promotie sectie Turks
– Landelijke studiedag LT met workshop Turks
– Bijeenkomst Turkse zelforganisaties over de Turkse taal
– Samenwerken met het Yunus Emre Instituut bij projecten o.a. Taal naar Keuze
– Trajectplan ELO: de sectie volgt actief de ontwikkelingen en zoekt inhoudelijke en financiële ondersteuning o.a. door samen met andere talensecties deel te nemen aan Verijkende talen
– Vertegenwoordigen sectie als redacteur van LTM
– Deelname aan Levende Talen werkgroep ledenwerving