Onze activiteiten zijn vanwege de lockdown verschoven naar online:

– Online Taal Cursus Nederlands voor Turkstaligen: Sinds 20 maart 2020 geeft de Sectie Turks Online Taal cursus Nederlands aan Turkstaligen. We hebben een Youtube kanaal gestart om Levende Talen Sectie Turks te promoten en de Turkse en Nederlandse taalkennis van de deelnemers te verbeteren.
Hollandaca Nederlands Dil Kursum 2021 Mr. Uz – YouTube

Facebookpagina van de sectie Turks beheerd door Mehmet Uz, www.facebook.com/Levende-Talen-Sectie-Turks-Turkçemiz-817387268345361/

– App’s Sectie Turks en Bestuur sectie Turks beheerd door Mehmet Uz.

– 25 september bijeenkomst deelname aan ALV

– 26 oktober Zoom-meeting met Karijn Helsloot Sichting Taal naar keuze en Canan Gönençay van het Yunus Emre Instituut over de mogelijkheid taalbewustzijn en taalvergelijking aan te bieden op middelbare scholen met het materiaal ‘Alle Talen’: zie ook Highlight 2020

– 30 oktober 2020 Landelijke Studiedag Levende Talen; onze voorzitter heeft twee workshops gegeven over ‘Spreekwoorden en gezegdes in 3 talen: Engels, Nederlands en Turks’ en een Online mini-cursus Nederlandse zinsbouw voor hoogopgeleide anderstaligen.

Highlight 2020

Eindexamen Turks voor Turkssprekende leerlingen

Geachte schooldirecteur, examensecretaris en/of schoolleider bovenbouw

Heeft u Turkssprekende leerlingen in uw school die het Turks níet in hun pakket hebben, maar die wél de wens en de capaciteit hebben om dit jaar, of het jaar erop, eindexamen te doen in deze taal? Het gaat dus om leerlingen die het Turks als eerste of tweede thuistaal hebben, of die op andere wijze een gevorderde kennis hebben verworven van deze taal.

Deze leerlingen nú nog de gelegenheid geven mee te doen aan het eindexamen Turks van 2021 of 2022 kan hun slagingskans vergroten, en zal hun trots en zelfvertrouwen zeker versterken. Stichting Taal naar Keuze helpt scholen om leerlingen eindexamen te laten doen in het schoolvak Turks door bovenschoolse begeleiding te organiseren die zowel online als op school kan plaatsvinden. De begeleiding is in handen van een team van ervaren docenten Turks. Taal naar Keuze heeft directe banden met Nederlandse opleidingen Turks, met de sectie Turks van de Vereniging van Leraren in Levende Talen, en met vergelijkbare instellingen gerelateerd aan het onderwijs Turks.

De stichting is voortgekomen uit de succesvolle pilot Taal-naar-Keuze, gedraaid op de Espritscholen in Amsterdam van 2017-2019. Taal naar Keuze biedt ook eindexamen Arabisch, Chinees, Italiaans, Russisch en Turks aan, en ook Duits en Frans, aan leerlingen met het juiste niveau. Een basis-PTA talen is door ons opgesteld. Voor de aanmelding van leerlingen, de kosten en de vervolgprocedure zie de factsheet.

Plannen voor 2021
– Veel hangt af van de huidige pandemie, als wij weer bij elkaar kunnen komen maakt dat onderstaande plannen weer mogelijk.

– Dictee-, dicht- en essaywedstrijd

– Voorlichtingsbijeenkomst over Turks als keuzevak voor ouders en leerlingen

– Bijeenkomst Sectie Turks bij Algemene ledenvergadering LT

– Viering de dag van de leraar en promotie sectie Turks

– Landelijke studiedag LT met workshop Turks

– Bijeenkomst Turkse zelforganisaties over de Turkse taal

– Samenwerken met het Yunus Emre Instituut bij projecten zoals ‘de dag van de leraar’

– Trajectplan ELO: de sectie volgt actief de ontwikkelingen en zoekt inhoudelijke en financiële ondersteuning o.a. door samen met andere talensecties deel te nemen aan Verrijkende talen

– Vertegenwoordigen sectie als redacteur van LTM

– Deelname aan Levende Talen werkgroep ledenwerving

– Gezien onze geografische spreiding kunnen we elkaar vaker zien en spreken door online te vergaderen. Deze mogelijkheid gaan we gericht inzetten om contact met elkaar te houden.