Sectie Turks Bestuur

Mehmet Uz – voorzitter
Catharina Geelen – secretaris en redacteur LTM
Taner Yıldız – penningmeester

Acties in 2022

 • Onze activiteiten nemen steeds meer een hybride vorm aan. Gelukkig konden wij dit jaar weer een aantal fysieke bijeenkomten organiseren:
 • 19 mei prijsuitreiking Turkse gedichten en essay wedstrijd voor middelbare scholieren.
 • Op 30 juni was er een bijeenkomst met Taal naar Keuze over werving van docenten Turks.
 • Op 26 november vierden we de Dag van de leraar in Corendon Village hotel in Badhoevedorp. De bijeenkomst is georganiseerd In samenwerking met het Yunus Emre Instituut. De Turkse onderwijsattaché uit Den Haag heeft een toespraak gehouden over het belang van onderwijs. Wij konden ons als sectie presenteren aan een groep geïnteresseerden uit diverse geledingen en daarna netwerken.
 • Mehmet Uz nam deel aan de selectiecommissie vakvernieuwing kleine Talen.
 • Statuten van sectie Turks 13-11-2006 zijn naar het bureau gestuurd i.v.m. wetswijziging.
 • Onderzoek wat nodig is om Turkse docenten behalve hun academische titel ook erkenning van lesbevoegdheid kunnen krijgen.
 • Sectie Turks verzorgt een online taalcursus Nederlands aan Turkstaligen.
 • Er is een YouTube-kanaal om de sectie Turks van Levende Talen te promoten en de Turkse en Nederlandse taalkennis van de deelnemers te verbeteren (Hollandaca Nederlands Dil Kursumuz2021 Mehmet Uz – YouTube).
 • Facebookpagina van de sectie Turks wordt beheerd door Mehmet Uz, www.facebook.com/Levende-Talen-SectieTurks-Turkçemiz-817387268345361/.
 • WhatsApps-groepen sectie Turks en bestuur sectie Turks worden beheerd door Mehmet Uz.
 • Sectie Turks heeft in 2022 zeven keer vergaderd.

Plannen voor 2023

 • We gaan alle leden uitnodigen voor de ALV van 1 april 2023.
 • Er is bij de ALV een bijeenkomst van de sectie Turks.
 • We organiseren een gedichten- en essaywedstrijd.
 • We vieren de dag van de leraar rond 24 november 2023 en promoten de sectie Turks.
 • Samenwerken met het Yunus Emre Instituut bij projecten zoals ‘de dag van de leraar’.
 • We zijn present op het Congres Levende Talen met een workshop Turks.
 • Catharina Geelen vertegenwoordigt de sectie als redacteur van LTM.
 • Catharina Geelen vertegenwoordigt de sectie in de adviescommissie van het SLO.
 • We zetten ons netwerk gericht in om contact met elkaar te houden