JAARVERSLAG 2016 van de sectie Turks

Samenstelling bestuur van de sectie per 31-12-2016 met functie.

Bestuur Mehmet Uz (voorzitter)

Catharina Geelen (secretaris)

Erol Samburkan (lid)
Salih Şimşek (lid)

Bestuurswisseling: Rahime Gülcü was penningmeester tot 27 juni 2016

Aantal sectieleden per 31-12-2016

Aantal leden 46 (?) Eerste taal 39 (?) Tweede taal 7 (?)

Acties in 2016
– Facebookpagina van de sectie Turks beheerd door Mehmet Uz.

-25 februari bijeenkomst Turks Consulaat in Den Haag. Kennismaken met diplomaten.

Afspraken over lesmateriaal gemaakt.

– 9 april bijeenkomst Turkse leden en deelname aan ALV.

– 7 september herdenking Rahime en ledenvergadering

– 9 september opening nieuwe seizoen LT. Samen met leden sectie Russisch advies voor

platform onderwijs 2032 en sectievergadering.

– 31 september en 1 oktober deelname aan Drongofestival

– 23 oktober, hernieuwde inschrijving bij Kamer van Koophandel

– 4 november LSD worshops: Leraar VMBO: respect, communicatie en succes van M. Uz

-23 november ‘de dag van de leraar’ voor docenten Turks in samenwerking met het Yunus

Emre instituut in Amsterdam. Catharina heeft een toespraak gehouden en leden geworven.
De workshop van Mehmet Uz was inspirerend: gaf concreet aan wat hij doet om leerlingen
te motiveren. Leden sectie Turks hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt te netwerken.

Aansluitend was een concert met klassieke Turkse muziek.

– 27 november herdenking Rahime Gülcü
Highlight 2016

Herdenking Rahime Gülcü

Bijeenkomst in Rotterdam waarbij familie, vrienden, kennissen en collega’s ter nagedachtenis van Rahime herinneringen en muzikale bijdragen leverden. Rahime heeft een bewogen leven geleid waarin zij steeds actief is geweest om het lot van medemensen te verbeteren.

Rahime zorgde ervoor dat projecten van de grond kwamen; zowel in haar werk als docente en toetsdeskundige bij het CITO als in haar vrijwillige werkzaamheden bij de sectie Turks. Sinds 2014 zat zij in het Dagelijks Bestuur van de vereniging Levende Talen als penningmeester.

Steeds opnieuw werd uit de verhalen duidelijk hoe de betrokkenheid van Rahime doorslaggevend was voor het succes van de onderneming. We missen haar…

www.facebook.com/Levende-Talen-Sectie-Turks-Turkçemiz-817387268345361/

Plannen voor 2017
– Dictee-, dicht- en essaywedstrijd.

– Voorlichtingsbijeenkomst over Turks als keuzevak voor ouders en leerlingen

– Bijeenkomst Sectie Turks bij Algemene ledenvergadering LT

– Studiedag voor docenten Turks o.a. Vaklokaal Turks van Digischool door Kamile Altıok

en de dag van de leraar.

– Landelijke studiedag LT met workshop Turks

– Leeskring Turkse literatuur in Rotterdam.

– Bijeenkomst Turkse zelforganisaties over de Turkse taal.

– Deelname aan Cultifest.

– Trajectplan ELO: de sectie volgt actief de ontwikkelingen en zoekt inhoudelijke en

financiële ondersteuning o.a. door samen met andere talensecties deel te nemen aan

Verrijkende Talen.

– Er zijn meer scholen waar Turks als keuzevak gegeven wordt maar weinig docenten en

lesmaterialen, dit knelpunt heeft onze aandacht. Deels ondervangen met ELO.