JAARVERSLAG 2015 van de sectie Turks

Samenstelling bestuur van de sectie per 31-12-2015 met functie.

Bestuur Mehmet Uz (voorzitter)

Rahime Gülcü (penningmeester)

Catharina Geelen (secretaris)

Erol Samburkan (lid)
Salih Şimşek (lid)

Bestuurswisseling: Yasemin Yurtseven was voorzitter tot 11 april 2015

 

Aantal sectieleden per 31-12-2015

Aantal leden 47 Eerste taal 40 Tweede taal 7

Acties in 2015

– Facebookpagina van de sectie Turks beheerd door Mehmet Uz.

-16 januari Workshop spreekwoorden in 3 talen door Mehmet Uz. Turks als keuzevak en het
KB-examen. Werving leden LT en netwerken met Turkisch Professionals Network

Eindhoven.

– 11 april bijeenkomst Turkse leden en deelname aan ALV.

– 14, 15, 16, 17 mei deelname aan Cultifest in Utrecht. Cultureel programma en werving

nieuwe leden.

– 11 september opening nieuwe seizoen LT en sectievergadering.

– 27 september deelname aan Drongofestival met o.a. spoedcursus Turks door Tonyukuk

Ersoy

– 7 november LSD worshops: Toneel in de Turkse les door Erol Samburkan en

Beginnerscursus Turks door Kamile Altıok.

-22 november studiedag docenten Turks n.a.v. ‘de dag van de leraar’ in samenwerking met

‘Stichting het succes’ Rotterdam.
Highlight 2015

Cultifest mei 2015

Cultifest

Sectie Turks heeft actief deelgenomen aan het 4 daagse Cultifest evenement in de Jaarbeurs in Utrecht. De organisatie bood ruimte aan vele aspecten van de Turkse cultuur in Nederland. Er waren concerten met bekende artiesten, bedrijven en organisaties konden zich presenteren zoals een expositie van het Yunus Emre Instituut over religieuze diversiteit. Uit het hele land kwamen veel bezoekers. Met verschillende activiteiten trokken wij aandacht van het publiek en gebruikten we iedere gelegenheid om meer bekendheid te geven aan de vereniging Levende Talen en leden te werven. Daarnaast gebruikten wij de gelegenheid om te netwerken met Turkse zelforganisaties.

www.facebook.com/Levende-Talen-Sectie-Turks-Turkçemiz-817387268345361/

Plannen voor 2016

– Dictee-, dicht- en essaywedstrijd.

– Voorlichtingsbijeenkomst over Turks als keuzevak voor ouders en leerlingen

– Bijeenkomst Sectie Turks bij Algemene ledenvergadering LT

– Studiedag voor docenten Turks o.a. Vaklokaal Turks van Digischool door Kamile Altıok

en de dag van de leraar.

– Landelijke studiedag LT met workshop Turks

– Leeskring Turkse literatuur in Rotterdam.

– Bijeenkomst Turkse zelforganisaties over de Turkse taal.

– Deelname aan Cultifest.

– Trajectplan ELO: de sectie volgt actief de ontwikkelingen en zoekt inhoudelijke en

financiële ondersteuning o.a. door samen met andere talensecties deel te nemen aan

Verrijkende Talen.

– Er zijn meer scholen waar Turks als keuzevak gegeven wordt maar weinig docenten en

lesmaterialen, dit knelpunt heeft onze aandacht. Deels ondervangen met ELO.

– Ook dit jaar nemen leerlingen deel aan ELO

– Actieve ledenwerving bij elke gelegenheid.