Samenstelling bestuur van de sectie per 31-12-2017 met functie.

Bestuur Mehmet Uz (voorzitter)

Catharina Geelen (secretaris)

Taner Yıldız (lid)

Erol Samburkan (lid)
Salih Şimşek (lid)

Aantal leden 28

– App’s Sectie Turks en Bestuur sectie Turks beheerd door Mehmet Uz.
Acties in 2017
– Facebookpagina van de sectie Turks beheerd door Mehmet Uz.

– promotie www.eindexamenturks.nl pilot-project T-shirts voor eindexamenkandidaten Turks

door Taner Yıldız om onderwijs en examen Turks meer bekendheid te geven.

– 23 maart bijeenkomst Erol Samburkan namens sectie Turks en Ilhami Gülmüş HOKAF over
de organisatie van een Turks taalfeest

– 8 april bijeenkomst leden sectie Turks en deelname aan ALV

– 20 april: Voorlichting met Yunus Emre Instituut over Turkse les op 4e Gynasium in A’dam

– 24 juni: İftarbijeenkomst herdenking Rahime Gülcü

– 25 juni: Baklavafeest Yunus Emre Instituut Amsterdam – Mehmet gaf info over sectie Turks

– 27 juni: bijeenkomst Taal naar Keuze Project Espritscholen Amsterdam

– 9 september opening nieuwe seizoen LT

– 7 oktober workshop ROC Amersfoort: respect-communicatie-succes op het vmbo van M. Uz

– 3 november 2017 Landelijke Studiedag Levende Talen met aansluitend sectiebijeenkomst

– 26 november ‘de dag van de leraar’ voor docenten Turks in Den Haag. Salih Şimşek, Mehmet Çelik, Erol Samburkan, Musa Bayram en Ömer Konak vertelden over diverse aspecten van Turks in het onderwijs. Şükran Ulubaş gaf uitleg over CITO examens Turks. Aansluitend zong het Kırmızı Lale koor Turkse evergreens.

www.facebook.com/Levende-Talen-Sectie-Turks-Turkçemiz-817387268345361/

Plannen voor 2018
– Dictee-, dicht- en essaywedstrijd.

– Voorlichtingsbijeenkomst over Turks als keuzevak voor ouders en leerlingen

– Bijeenkomst Sectie Turks bij Algemene ledenvergadering LT

– Studiedag voor docenten Turks o.a. Vaklokaal Turks van Digischool door Kamile Altıok

– Viering de dag van de leraar en promotie sectie Turks

– Landelijke studiedag LT met workshop Turks

– Leeskring Turkse literatuur in Rotterdam.

– Bijeenkomst Turkse zelforganisaties over de Turkse taal

– Samenwerken met het Yunus Emre Instituut bij projecten o.a. Taal naar Keuze

– Iftarbijeenkomst ter herdenking van Rahime Gülcü

– Trajectplan ELO: de sectie volgt actief de ontwikkelingen en zoekt inhoudelijke en

financiële ondersteuning o.a. door samen met andere talensecties deel te nemen aan

Verrijkende Talen.