Aanwezig: Mehmet Uz, Salih Simsek, Canan Gönençay, Sebnem Congar, Sükran Ulubas, Mehmet Celik, Catharina Geelen (notulen)

Afwezig met bericht Taner Yildiz.

 

 1. Mehmet opent om 21 uur de zoom-bijeenkomst. Naar aanleiding van de ALV vraagt Mehmet Uz of we willen naar het SLO site: Wat is de historie van de vakken Arabisch, Italiaans, Russisch, Spaans, Turks en Chinees in Nederland?
  https://www.slo.nl/vakportalen/mvt/mvt-achtergrond/historie-vakken/
  Géramé had ingebracht dat er geen contact is gezocht met Levende Talen en er over ‘kleine talen’ onvolledige/onjuiste informatie op de site staat. Mehmet Uz neemt de tekst met ons door. Catharina vraagt of de aantallen leerlingen die examen Turks gedaan hebben kloppen – is het staatsexamen hierin meegenomen? Mehmet Celik geeft telefonisch de aantallen studenten door die staatsexamen hebben gedaan. Salih Simsek heeft een lijst met alle scholen waar leerlingen examen Turks hebben gedaan – gaan doen. Hij stuurt de lijst in de App naar Mehmet en Sükran.
 2. Mededelingen:
  Vanmorgen tijdens de ALV is Anne Kerkhof als nieuwe voorzitter gekozen.
 3. Jaarverslag:
  Onder plannen voor 2021: we stoppen met het dictee. Sebnem geeft aan dat er de mogelijkheid is om kinderboeken te bestellen. Zij heeft het idee een leeswedstrijd te organiseren met het boek de Grijze Tijger van Margreet Strijbos. Dit boek gaat over verschillende culturen en is uitgebracht in twee talen: Nederlands en Turks. Het boek kost 30 lira per stuk met korting bij grotere aantallen. We bestellen 100 boeken als promotie voor onze leden. Sebnem adviseert dan ook Bir kahve…. – Kopje koffie? Te bestellen. Dit zijn verhalen over koffie uit verschillende landen.
  Kort verhaal en gedichtenwedstrijd – voorstel om de gedichtenwedstrijd samen met het Yunus Emre instituut te organiseren. Er zijn nog 15 dagen om aan te melden… Canan bespreekt het a.s. maandag met het instituut. We hebben vertrouwen in Canan Gönençay en Sükran Ulubas, Sebnem Congar, Mehmet Uz en Salih Simsek als beoordelingscommissie. De dichtwedstrijd organiseren we in het kader van 23 april kinderdag. Via sociale media maken we bekend dat gedichten ingeleverd kunnen worden van 1-20 april. Op 21 april om 20:00 uur is de online-beoordeling. Tussendoor hebben we contact via Whats app. Op 19 mei is de dag van de jeugd maar dan is er ook het centraal examen, daarom denkt Salih dat het geen goed idee is om dat de wedstrijd te houden. 19 mei is bovendien kort na de Ramadan…
 4. Financieel jaarverslag:

Taner is verhinderd. Mehmet Uz geeft een korte toelichting op het jaarverslag. Dit jaar hebben we een reserve van ruim 3000 euro. Dat komt omdat we vorig jaar geen dag van de leraar konden vieren.
Voor het eerst vragen we dit jaar een extra bijdrage van het hoofdbestuur.
Salih vraagt of een collega inmiddels lid is geworden van onze sectie. Mehmet legt uit dat lid worden vanaf vandaag weer mogelijk is – vanwege de migratie naar een nieuw administratiesysteem kon vanaf januari 2021 niet ingeschreven worden. Mehmet vraagt Salih zijn collega te vragen opnieuw als lid in te schrijven.
Sükran zegt dat Hilal is geen lid is. Vorig jaar kregen leden korting vanuit de sectie. Dat gaan we dit jaar opnieuw doen. Hilal kan korting krijgen als ze weer lid wordt.

Wij gaan akkoord met het financieel jaarverslag.

 1. Salih zegt dat het Centraal examen Turks eraan komt. Dit jaar liep alles anders vanwege Corona – het wordt spannend. Toch heeft hij er vertrouwen in dat zijn studenten goede resultaten zullen halen.

 

Catharina geeft aan dat we inhoudelijk moeten overleggen bijvoorbeeld over de petitie van Taal naar Keuze: TEKEN DE PETITIE Meer talen in het onderwijs, minder segregatie. Catharina heeft dit op de website gezet – vorig jaar hebben we als sectie een aantal keer overleg/contact gehad met Karijn Helsloot van Taal naar Keuze. Hoe gaat het verder??? Ook moeten we spreken over de landelijke studiedag. Van onze sectie wordt weer een inhoudelijk bijdrage gevraagd. Catharina merkt op dat er vanuit de sectie weinig deelname is.

 

Mehmet zegt dat wij veel actiever leden moeten benaderen. Kaarten sturen, vragen hoe het ermee gaat. Sociale contacten onderhouden van waaruit we leden bij onze activiteiten kunnen betrekken.

Ook moeten we regelmatig vergaderen. Vorig jaar is hier de klad in gekomen. Corona heeft meegespeeld, maar er waren ook persoonlijke omstandigheden.

We spreken af elkaar regelmatig te treffen.

 

Vergadering sectie Turks 19 maart

 

Aanwezig: Mehmet Uz, Salih Simsek, Canan Gönençay, Sebnem Congar, Sükran Ulubas, Taner Yildiz, Catharina Geelen (notulen)

 

Mehmet heeft vorige week vrijdag 19 maart ad-hoc een online vergadering via Whats-app bijeengebracht.

Mehmet maakte van de gelegenheid gebruik om deelnemers te attenderen op de ALV van 27 maart.

Op 19 maart hebben we kennis gemaakt met Sebnem Congar een uitgever van Turkse boeken met speciale belangstelling voor meertalige uitgaven.